Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etika 10 klasei

 • Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etika 10 klasei

  Vadovėlis

  Metai
  2010
  Įrišimas
  minkštas
  Puslapių skaičius
  176
 • Naujojo etikos vadovėlio 10 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo, Dialoginis bendravimas: Aš – Tu, Socialiniai santykiai: Aš – Mes, Santykis su pasauliu: Aš – Tai.

  Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.

  Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.

  Sistemingumo ir koncentriškumo principais suskirstytas vadovėlio turinys yra logiškas ir konkretus, leidžiantis mokiniams ieškoti atsakymų į asmenybės savasties ir tapatumo klausimus. Mokiniai skatinami:

  ieškoti atsakymų į asmenybės savasties ir tapatumo klausimus;

  pažinti laikmečio aktualijas;

  analizuoti socialines situacijas;

  nagrinėti jaunimo santykių problemas;

  apmąstyti tautos kultūrą;

  puoselėti tautiškumą;

  toleruoti įvairias religines tradicijas ir kt.

  Vadovėlio medžiaga orientuota į šio amžiaus tarpsnio mokinių gyvenimo patirtį, moralinio mąstymo raidos ypatumus. 

  Autorės siūlo šiuos mokymo(si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, aforizmų ir bendraamžių minčių komentavimą, iliustracijų aptarimą, nebaigtų sakinių ir minčių pratęsimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, esė rašymą ir pristatymą, informacijos paiešką, projektų rengimą grupėse ir kt. 

  Svarbus vadovėlio privalumas – gebėjimo suvokti, analizuoti tekstą ugdymas. 

  Vadovėlio vaizdinė medžiaga papildo, paaiškina, plėtoja ir skatina interpretuoti ugdomąją pamokos veiklą. 

 • mes socialiniuose tinkluose

  Prenumeruok naujienlaiškį

  Prenumeruoti