Neformaliojo vertinimo strategijos

 • Neformaliojo vertinimo strategijos

  Kaip formuluoti klausimus, stebėti mokinius ir planuoti pamokas, kad jos skatintų tinkamai suvokti tekstą
  Knyga mokytojams

  Metai
  2007
  Įrišimas
  minkštas
  Vertė
  Ieva Driukienė Simanavičiūtė
  Versta iš
  anglų k.
  Puslapių skaičius
  144
 • Beth Critchley Charlton turi mokymo įvairiose mokyklos klasėse patirties. Ji dalyvauja specialiojo ugdymo, skaitymo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo programose, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimuose.

  Šios populiarios konferencijų pranešėjos ir kelių universitetų mokytojų mokymo programų instruktorės darbai taip pat publikuojami laikraščiuose, skaitomi CBC (Canadian Broadcasting Corporation) radijo laidose.

  Šioje nepaprastoje knygoje mokytojams parodoma, kaip panaudoti vertinimo rezultatus ir – svarbiausia – kaip rasti laiko vertinti, kai darbo diena tampa vis užimtesnė. Mokytojai skatinami reflektuoti savo patirtį ir drąsinami domėtis, kodėl, kas ir kaip vertinama. Labai užsiėmę mokytojai sužinos, kaip klausytis, užduoti klausimus, stebėti mokinius ir telkti dėmesį į mokinių stipriąsias ypatybes bei gebėjimus. Jie sužinos, kaip pasitelkti mokinio gebėjimus kaip pamokos pamatą ir naujas žinias jungti prie mokinio jau turimų žinių.

  Neformaliojo vertinimo strategijose kalbama apie tris pagrindinius sėkmingo mokymo ir mokymosi komponentus:

  kelti klausimus, kurie įtrauktų mokinius į tyrinėjimo, teorijų kūrimo, bendravimo, dalijimosi žiniomis ir mokymosi reflektavimo procesus;

  stebėti mokinį, kai jis bendrauja su kitais, dalyvauja pamokose ir atlieka užduotis; 

  planuoti pamokas, kad jos atspindėtų mokymosi programą, tai, ką mokinys gali padaryti, ką mokiniui dar reikia sužinoti ir kaip mokiniui ir mokytojui įvertinti sėkmę.

  Daugiausia dėmesio knygoje skiriama mokinio raštingumui ugdyti, ir mokytojai čia ras būdų, kaip rinkti informaciją apie mokinio skaitymo įpročius – kaip mokiniai suvokia skaitymą, kaip skaito, kaip remiasi gauta informacija.

  Šioje lengvai skaitomoje knygoje rasite mokinių ir mokytojų nuomonių apie konkrečius dalykus. Parodoma, kaip mokytojas gali skatinti mokinius iš tiesų įsitraukti į mokymąsi ir drąsinti tuos, kurie jau dalyvauja jame, suvokia jį, džiaugiasi juo ir mėgaujasi atradimais.

  Neformaliojo vertinimo strategijos tiek patyrusiems, tiek pradedantiems dirbti mokytojams siūlo priemonių, kurių reikia, kad vertinimas taptų mokymo ir mokymosi atitikties pagrindu. 

 • mes socialiniuose tinkluose

  Prenumeruok naujienlaiškį

  Prenumeruoti