Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etika 9 klasei

 • Kraunamos nuotraukos
  1300
  Į krepšelį 

  Vadovėlis

  Metai
  2010
  Įrišimas
  minkštas
  Puslapių skaičius
  184
 • Naujojo etikos vadovėlio 9 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.

  Logiškas, konkretus, struktūruotas, nuosekliai pateikiamas medžiagos turinys atitinka vadovėlio rankraščio pavadinimą „Prasmės ieškojimai ir atradimai“. Mokiniai skatinami:

  svarstyti tapatumo, pamatinių asmens poreikių problemas;

  įvertinti sąžinės reikšmę moraliniam žmogaus gyvenimui;

  apmąstyti savęs įprasminimo klausimus; 

  vertinti ir branginti draugystę, meilę, bendravimą; 

  jausti atsakomybę už tautos vertybes; 

  aptarti demokratinės visuomenės, moralios politikos principus; 

  analizuoti skirtingas religines tradicijas, jų deklaruojamas vertybes ir kt.

  Vadovėlio medžiaga orientuota į šio amžiaus tarpsnio mokinių gyvenimo patirtį, moralinio mąstymo raidos ypatumus.

  Autorės siūlo šiuos mokymo(si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, aforizmų ir bendraamžių minčių komentavimą, iliustracijų aptarimą, neužbaigtų sakinių ir minčių pratęsimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, esė rašymą ir pristatymą, informacijos paiešką, projektų rengimą grupėse ir kt. 

  Svarbus vadovėlio privalumas – gebėjimo suvokti, analizuoti tekstą ugdymas. Teigiamas vaizdinės vadovėlio medžiagos aspektas – sąsajos su teorine medžiaga ir užduotimis. 

  Vadovėlio vaizdinė medžiaga papildo, paaiškina, plėtoja ir skatina interpretuoti ugdomąją pamokos veiklą. 

 • Naujienlaiškis

  mes socialiniuose tinkluose