Nepailstama Gavelio tyrinėtoja nepailsi nuo tyrinėjamo autoriaus – o dar visi tikisi „tos knygos“

Nepailstama Gavelio tyrinėtoja nepailsi nuo tyrinėjamo autoriaus – o dar visi tikisi „tos knygos“

2019 m. lapkritį sueina 30 metų, kai pasirodė Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris“ – romanas, kritikų ir skaitytojų apdovanotas visais įmanomais epitetais ir metaforomis, nusakančiomis galingą sprogimą ar lūžį. O literatūrologė Jūratė Čerškutė pastebėjo, kad kūrinys išleistas netrukus po Berlyno sienos griūties. Tad „Vilniaus pokeris“ – tai ir sovietmečiu pastatytos literatūros sienos griuvimas, bandymas Lietuvos literatūrą kurti kaip Vakarų literatūros neatskiriamą dalį. Skaitykite daugiau...