Knygos recenzija (Lina Buividavičiūtė). Vaid|menų žaidimai

Knygos recenzija (Lina Buividavičiūtė). Vaid|menų žaidimai

 Autorius jau kartą (o gal ir ne kartą) žaidė. O to rezultatas viešumon išlindo 1995 m. – skambiai ir svariai pavadintas „Pavojingais žaidimais“. Kad šiam poetui svarbi „homo ludens“ sąvoka, žinau ne tik iš Dainiaus Dirgėlos veiklų gausos ir rašymo stiliaus, bet ir iš interviu, spausdinto „Literatūroj ir mene“. Autorius ten mano paklaustas, ar jam vis dar svarbi „žaidžiančio žmogaus“ sąvoka, atsakė, jog tiek asmenybės, tiek šios knygos struktūrose esti vidinis vyras, vidinė moteris ir vidinis vaikas... Skaitykite daugiau...