Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį 1 klasei 2 knyga

 • Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį 1 klasei 2 knyga

  Vadovėlis

  Metai
  2011
  Įrišimas
  minkštas
  Puslapių skaičius
  108
 • Vadovėlis parengtas pagal naują metodiką, kuri sukurta atsižvelgiant į tarptautinių (PIRLS) ir nacionalinių (2003, 2005, 2007 metų) mokinių pasiekimų tyrimų duomenis bei kitas šiandienines pradinio ugdymo aktualijas.
  Vadovėlio komplektą sudaro:
  • vadovėlis (1–2 kn.),
  • du pratybų sąsiuviniai,
  • dvi mokytojo knygos (planuojama išleisti 2012 m. pradžioje).

  Vadovėlio medžiaga orientuota į mokinių dalykinių ir bendrųjų (komunikavimo, socialumo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo mokytis, asmeninės) kompetencijų ugdymą. Siekiama mokiniui suteikti kuo daugiau galimybių mokytis pačiam, bet kartu ir ugdytis gebėjimą nuo pat pirmųjų dienų mokykloje dirbti kartu su kitais, prisiimti atsakomybę už save ir kitus.
  Siekta žengti naują žingsnį ugdant vaikų gebėjimą mąstyti (analizuoti, daryti išvadas, vertinti, pagrįsti savo nuomonę). Atsižvelgta ir į tai, kad į mokyklą atėjęs pirmokas jau nuo mažų dienų yra įpratęs naudotis įvairiomis IKT priemonėmis. Todėl vadovėlyje siekiama ugdyti gebėjimus saugiai bendrauti IKT priemonėmis, tikslingai jas naudoti mokantis.
  Nemažai mokinių, ateinančių į pirmą klasę, jau gerai skaito, kiti dar tik mokosi pirmųjų raidžių, todėl vadovėlio metodika yra orientuota į individualizuotą mokymąsi. Vadovėlyje pateikiama tekstų tiek pradedantiems mokytis skaityti, tiek jau skaitantiems vaikams. Išskiriamos sunkesnės užduotys. Svarbi dalykinė informacija, lietuvių kalbos taisyklės pateikiamos dialogo forma – kalbantis vaikams ir pramanytam personažui Klausiukui. Vienai pamokai skirtas vienas vadovėlio puslapis, o pratybų sąsiuvinio puslapis – dviem pamokoms. Tikimasi, kad tokia medžiagos apimtis sudarys galimybes daugiau laiko skirti vadovėlyje pateiktoms užduotims atlikti, rašyti sąsiuvinyje.
  Vadovėlis skirtas pirmokui, kuris ateina į mokyklą jau septynerių metų, dažnas nusiteikęs mokytis labai rimtai. Siekiama, kad mokinys nenusiviltų mokymusi, susipažintų su jam svarbiais mokymosi uždaviniais. Vadovėlis turėtų padėti mokiniui suvokti, ko reikia jam pačiam siekti pradinėje mokykloje. 

 • mes socialiniuose tinkluose

  Prenumeruok naujienlaiškį

  Prenumeruoti