Mąstau, bendrauju, gyvenu. Etika 8 klasei

 • Kraunamos nuotraukos

  Mąstau, bendrauju, gyvenu. Etika 8 klasei

  13 

  Vadovėlis

  Metai
  2009
  Įrišimas
  minkštas
 • Šis etikos vadovėlis skiriamas mokiniams kaip savarankiško mokymo(si) vadovas ir mokytojams kaip mokymo priemonė. Jis parengtas pagal naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrąją programą ir atitinka jos keliamus reikalavimus. Visą komplektą sudarys šie leidiniai: vadovėliai „Aš, tu, mes ir pasaulis“ (5–6 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (7 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“(8 kl.; 2009 m. išleido „Tyto alba“) „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (9 kl.; „Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (10 kl.; „Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), pratybų sąsiuviniai: 8 kl. (išleido „Tyto alba“, 2009 m.), 9 kl. („Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), 10 kl. („Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.) ir Etikos knyga mokytojams („Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.).

  Mokymo(si) medžiaga skatina įvairią aktyvią mokinio veiklą: tyrinėti, ieškoti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. Taip pat skatina kritinį mokinių mąstymą, aktyvų interpretacinį jų santykį su mokomąja medžiaga, mokymąsi iš patirties. Vienas iš šio vadovėlių privalumų yra tas, kad daugumą temų pasiūlė patys mokiniai. Situacijos, kurias jaunuoliai nagrinėja, nevienareikšmės. Jie stengiasi apmąstyti svarstomas moralines problemas ir ieškoti pozityvių jų sprendimo būdų.

  Pateikiama įvairių užduočių ir jų atlikimo būdų. Tai diskusijos, tyrimai, dalijimasis patirtimi, darbas su suolo draugu, darbas grupėse, informacijos paieška literatūros šaltiniuose ir internete, trumpalaikiai projektai, vaidmenų atlikimas, interviu ir kt.

  Iliustracinė etikos vadovėlio medžiaga skatina mokinius mąstyti ir ieškoti sąsajų su tema, aptardami iliustracijas mokiniai mokysis interpretuoti jas ne tik meniniu, bet ir moraliniu požiūriu.

  Keturi vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio skyriai atitinka keturias veiklos sritis: Saviugda ir savisauga. Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas. Aš – Tu; Socialiniai santykiai. Aš – Mes; Santykis su pasauliu. Aš – Tai.

  Tokios vadovėlių struktūros tikslas – mokyti mokinį atrinkti reikiamą informaciją nurodytoms užduotims atlikti ir problemoms spręsti. Vadovėlis susideda iš paskirų tarpusavyje susietų skyrių:

  I. Norime sužinoti
  1. Tema;
  2. Probleminis klausimas;
  3. Svarbiausi terminai ir sąvokos, jų paaiškinimas;
  4. Pokalbio ir diskusijos klausimai.

  II. Nagrinėjame
  1. Tekstai problemai atskleisti;
  2. Klausimai ir užduotys tekstų analizei ir interpretacijai;
  3. Pateiktų mokinių apmąstymų, situacijų aptarimas ar analizė;
  4. Užduotis darbui su iliustracija.

  III. Išvados ir apibendrinimas
  1. Temos suvokimo klausimai ir užduotys.

  IV. Namų darbas

  Visi skyrius baigiami mokinio pasiekimų įsivertinimo pamoka.

 • mes socialiniuose tinkluose

  Prenumeruok naujienlaiškį

  Prenumeruoti