Valiuta:
 

Lietuvių kalba 9–10 klasėms. Rašau

 • 1150
  Į krepšelį 

  Vadovėlis 

  Autorius
  Vilija Salienė, Antanas Smetona
  Metai
  2011
  Įrišimas
  minkštas

  Naujas lietuvių kalbos vadovėlio 9–10 klasėms keturių knygų (SKAITAU, RAŠAU, KALBU, PRIEDAI) komplektas sąlygiškai suskirstytas į tris temines dalis: SKAITAU, RAŠAU, KALBU. Atskirą, ketvirtą, dalį sudaro PRIEDAI – kiekvienos pamokos parankinė knyga, kurioje pateikiamos rašybos, skyrybos, kirčiavimo taisyklės, gramatikos, leksikos normos, teksto redagavimo, morfologijos, sintaksės ir kt. lentelės, schemos.

  Visos trys dalys pradedamos kartojimu ir baigiamos apibendrinimu, todėl mokytojas gali pradėti dirbti nuo tos dalies, kuri jam priimtinesnė. Visą komplektą sudaro šie leidiniai:
  1. Lietuvių kalbos vadovėlis 9–10 klasėms (4 knygos).
  2. Mokinio sąsiuvinis 9–10 klasėms (3 knygos).
  3. Mokytojo knyga 9–10 klasėms (planuojama išleisti 2011 m. gruodžio mėn.).

  Vadovėlyje pateikiama teorinė medžiaga, tekstai (tai ir iliustracinė medžiaga teorinėms sąvokoms bei medžiagai paaiškinti, ir medžiaga užduotims atlikti; visais atvejais jie nagrinėtini kaip tekstai, o ne tik kaip papildoma medžiaga), užduotys (numatyti įvairūs užduočių pasitikrinimo būdai: konsultacijos su mokytoju, darbas su suolo draugu, darbas grupėse, informacijos paieška žodyne, žinyne, internete ir kt.).

  Visa medžiaga planuojama pamokomis. Prieš kiekvieną skyrių formuluojami skyriaus tikslai, nurodomi svarbiausi ugdomi gebėjimai, nagrinėjamos temos. Taip pat formuluojamas kiekvienos pamokos pagrindinis uždavinys, t. y. tai, ką mokiniai pamokos pabaigoje turi mokėti, suprasti, gebėti atlikti ir kt., nurodomos svarbiausios sąvokos, su kuriomis mokiniai bus supažindinami, ko bus mokoma(si), pateikiamos nuorodos į mokinio sąsiuvinį, kuriame yra daugiau užduočių. Kiekviena pamoka apibendrinama ir siūloma mokiniams pasitikrinti, ar suprato svarbiausius dalykus. Kalbų (sakytinių ir rašytinių) pavyzdžių pateikiama leidyklos „Tyto alba“ svetainėje www.tytoalba.lt.

  Parašykite komentarą:
  1
  2017-07-16 16:37:28
  rita